ผู้สอน

Profile

โชคศรันต์ เศรษฐาศุภวัฒน์

ด้านการศึกษา

 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ จาก South Eastern College, North Carolina, USA และ Assumption University (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • จบปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จบปริญญาเอกด้านภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 4.00

ด้านการสอน

 • อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลมามากกว่า 15 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนต่าง ๆ GAT ONET สามัญ 9 วิชา, IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, SAT (Verbal) มามากกว่า 20 ปี
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน อาทิเช่น โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนเขมะศิริอนุสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 • วิทยากรพิเศษโครงการติวนักเรียนสู่มหาวิทยาลัย (โครงการมาม่า ร่วมกับเครือสหพัฒนพิบูล)
 • วิทยากรรับเชิญรายการโทรทัศน์ครู ของมหาวิทยาลัยบูรพาในหัวข้อ Essay is Fun และการติว Error ในการสอบ GAT และ ONET

ด้านการอบรบ (Training)

 • ผ่านหลักสูตรการอบรม IELTS Teacher Workshop at Cambridge University และ Manchester University จัดโดยสมาคม British Council
 • ผ่านการอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับสูง จาก Aspect College Australia และ Durham University, United Kingdom

IELTS Course

เรียนออนไลน์

สอนโดย : โชคศรันต์ เศรษฐาศุภวัฒน์

IELTS Course


4 Skills

 • Writing: เรียนผ่าน Online Platform และส่งงานผ่าน LINE หรือ Gmail
 • Reading: เรียนผ่าน Online Platform
 • Listening: ดาวน์โหลด Listening Practice ที่ทางอาจารย์ส่งให้ และฝึกทำโจทย์
 • Speaking: นัดทำ Simulated Test กับอาจารย์ในระบบ Private (Skype / Zoom)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • - เอกสารประกอบการเรียนจะถูกส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุ
 • - คอร์สมีอายุ 2 ปี

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง LINE: drfirstep , โทร 086-399-4245 (ดร.เฟิร์ส) หรือ LINE: kathycu (ครูแคท)

11500 บาท2 ปี

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง